დარჩელის #1 საჯარო სკოლა


ჩვენი ჩართულობა: კვლევა ძიება, საპროექტო სამუშაოები, მშენებლობის ზედამხედველობა
დამკვეთი : Millennium Challenge account – Georgia (MCA)
სამშენებლო ღირებულება: 177,249.83 $
სამუშაოების ხანგრძლივობა: 10 თვე
დასრულდა ჩვენი ჩართულობა დარჩელის #1 საჯარო სკოლის კვლევა-ძიების, სამშენებლო, საპროექტო და საზედამხედველო სამუშაოებში. სამშენებლო ღირებულებამ შეადგინა 177,249.83 $. ჩვენი ინჟინრები ყოველდღიურ რეჟიმში ამოწმებდნენ და უზრუნველყოფდნენ სამშენებლო სამუშაოების მაღალი სტანდარტით წარმართვას.