ზუგდიდის #4 საჯარო სკოლა

ჩვენი ჩართულობა: კვლევა ძიება, საპროექტო სამუშაოები, მშენებლობის ზედამხედველობა

დამკვეთი : Millennium Challenge account – Georgia (MCA)

მშენებლო ღირებულება: 246,132.36 $

სამუშაოების ხანგრძლივობა: 12 თვე

დასრულდა ჩვენი ჩართულობა ზუგდიდის #4 საჯარო სკოლის კვლევა-ძიების, სამშენებლო, საპროექტო და საზედამხედველო სამუშაოებში. სამშენებლო ღირებულებამ შეადგინა 246,132.36 $. ჩვენი ინჟინრები ყოველდღიურ რეჟიმში ამოწმებდნენ და უზრუნველყოფდნენ სამშენებლო სამუშაოების მაღალი სტანდარტით წარმართვას.

საპროექტო და კვლევაძიების სამუშაოები

 • საჯარო შეხვედრების მომზადება და განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა;
 • ობიექტის სტრუქტურული კვლევა (როგორც ვიზუალური,ასევე აპარატურული და ლაბორატორიული) დასკვნები და რეკომენდაციები;
 • პროექტის შემადგენლობა: ტოპოგრაფია, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური კვლევა;
 • ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების იდენტიფიცირება  შენობასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე.
 • შენობის სრული სარეკონსტრუქციო პროექტის მომზადება. მოცულობითი სამუშაოები, არქიტექტურა, ელექტრომომარაგება, გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება, წყალმომარაგება და კანალიზაცია (ცენტრალური გადინება, დრენაჟი,  ბიოლოგიური გამწმენდი). ანგარიშების და კალენდრული გრაფიკის მომზადება.
 • ტექნიკური ნორმებით და სპეციფიკაციებით უზრუნვლყოფა, სატენდერო დოკუმენტაციის სრული მომზადება;
 • ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის.
 • ტრენინგები კონსტრუქტორებისთვის;

მიმდინარე სამუშაოების ზედამხედველობა, სარეაბილიტაციო პროექტის თანახმად

 • სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება პროექტის მიხედვით; ხარისხის კონტროლი ობიექტზე
 • დასრულებული მოცულობის შემოწმება სამუშაო ადგილზე;
 • განსაზღვრა და აღნიშვნა გაუთვალისწინებელი სამუშაოების;
 • თანმხლები გარემოს და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების რეკომენდაციები;
 • დეფექტების განსაზღვრა ობიექტზე და ვადების დადგენა მათ აღმოსაფხვრელად;
 • ანგარიშების წარმოება;
 • მუდმივი კომუნიკაცია დამკვეთთან;
 • მდგომარეობის შეფასების ანგარიშების წარმოება