თბილისის #2 საჯარო სკოლა

დასრულდა თბილისის #2 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები, პროექტის ზედამხედველობას ანხორციელებდა შპს ინდუსტრია, ჩვენი ინჟინრები ყოველდღიურ რეჟიმში ამოწმებდნენ და უზრუნველყოფდნენ სამშენებლო სამუშაოების მაღალი სტანდარტით წარმართვას.