ჩვენს შესახებ

შპს „სამეცნიერო საპროექტო ტექნოლოგიური საწარმო ინდუსტრია“ დაარსდა 1999 წელს ცნობილი ქართველი ინჟინრების ლევან მახვილაძისა და კოტე ოდიშვილის მიერ. 1999 წლიდან ორგანიზაცია ახორციელებდა შენობა ნაგებობების სტრუქტურული გადახრების გამოსწორების სამუშაოებს, საცხოვრებელი კორპუსების პროექტებსა და შენობა ნაგებობების სტრუქტურული გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოებს. დღეისათვის ჩვენს ორგანიზაციას ბაზარზე იცნობენ როგორც „ინდუსტრია“ და იგი სპეციალიზირდება:

  • მშენებლობის ტექნიკურ ზედამხედველობა – მენეჯმენტი
  • კვლევა-ძიება, არიტექტურული პროექტების მომზადება
  • გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები
  • შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვა

დღეისათვის „ინდუსტრია“ ჩართულია არაერთ ინფრასტრუქტურულ პროექტში და სარგებლობს დამსახურებული კარგი რეპუტაციით ბაზარზე.

გუნდი

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.