სოფელი კაჩაგანის საჯარო სკოლა

სოფელი კაჩაგანის საჯარო სკოლა ჩვენი ჩართულობა: კვლევა ძიება, საპროექტო სამუშაოები, მშენებლობის ზედამხედველობა დამკვეთი : Millennium Challenge account – Georgia (MCA) სამშენებლო ღირებულება: 851.000$ საპროექტო და კვლევა-ძიების სამუშაოები საჯარო შეხვედრების მომზადება და განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა;ობიექტის სტრუქტურული კვლევა (როგორც ვიზუალური,ასევე აპარატურული და ლაბორატორიული) დასკვნები და რეკომენდაციები;პროექტის შემადგენლობა: ტოპოგრაფია, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური კვლევა;ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების იდენტიფიცირება  შენობასა …

ქალაქ გორის #9 საჯარო სკოლა

ქალაქ გორის #9 საჯარო სკოლა ჩვენი ჩართულობა: კვლევა ძიება, საპროექტო სამუშაოები, მშენებლობის ზედამხედველობა დამკვეთი : Millennium Challenge account – Georgia (MCA) სამშენებლო ღირებულება: 430.000$ საპროექტო და კვლევა-ძიების სამუშაოები საჯარო შეხვედრების მომზადება და განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა;ობიექტის სტრუქტურული კვლევა (როგორც ვიზუალური,ასევე აპარატურული და ლაბორატორიული) დასკვნები და რეკომენდაციები;პროექტის შემადგენლობა: ტოპოგრაფია, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური კვლევა;ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების იდენტიფიცირება …

ქალაქ გორის #2 საჯარო სკოლა

ქალაქ გორის #2 საჯარო სკოლა ჩვენი ჩართულობა: კვლევა ძიება, საპროექტო სამუშაოები, მშენებლობის ზედამხედველობა დამკვეთი : Millennium Challenge account – Georgia (MCA) სამშენებლო ღირებულება: 330.000$ საპროექტო და კვლევა-ძიების სამუშაოები საჯარო შეხვედრების მომზადება და განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა;ობიექტის სტრუქტურული კვლევა (როგორც ვიზუალური,ასევე აპარატურული და ლაბორატორიული) დასკვნები და რეკომენდაციები;პროექტის შემადგენლობა: ტოპოგრაფია, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური კვლევა;ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების იდენტიფიცირება …

ნაგებერაოს საჯარო სკოლა

ნაგებერაოს საჯარო სკოლა ჩვენი ჩართულობა: კვლევა ძიება, საპროექტო სამუშაოები, მშენებლობის ზედამხედველობა დამკვეთი : სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტო სამშენებლო ღირებულება: 2.635.000$ საპროექტო და კვლევა-ძიების სამუშაოები საჯარო შეხვედრების მომზადება და განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა;ობიექტის სტრუქტურული კვლევა (როგორც ვიზუალური,ასევე აპარატურული და ლაბორატორიული) დასკვნები და რეკომენდაციები;პროექტის შემადგენლობა: ტოპოგრაფია, გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური კვლევა;ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებების იდენტიფიცირება  შენობასა და …